זמני תפילות לחול:

                   מנין א'              מנין ב'

שחרית       06:25 (הודו)      07:25

ר"ח,ת"צ:  06:15

מנחה:  15 דק' לפני השקיעה

ערבית  22 דק' אחרי השקיעה

זמני תפילות בשבת:

שחרית:    07:45             09:15        

מנחה גדולה: 12:25

מנחה:  חצי שעה לפני השקיעה

ערבית: צאת שבת

Leave Comments