זמני תפילות חול:

                        מנין א'           מנין ב'

שחרית:            06:30           07:40

ר"ח,ת"צ:       06:15

ערבית: 30 דק' אחרי השקיעה

זמני תפילות בשבת:

 

Leave Comments