Comments 0
חדשות פוליטיות

orlevח"כ זבולון אורלב, יו"ר המפד"ל, מכנס בשבוע הבא מאות פעילי מפדל בבית סוקולוב בתל אביב ל"חידוש פעילות המפלגה, הקשר עם השטח וארגוני הציונות הדתית", כלשונו.

לדברי ח"כ אורלב יש צורך לחדש את ההתנהלות הדמוקרטית של המפדל ומוסדותיה ושל סיעתה בכנסת "הבית היהודי-המפדל החדשה".

ח"כ אורלב מציע לפתוח במפקד חברים חדש ולהביא לבחירת יו"ר המפלגה או המועמדים לכנסת הבאה בדרך של בחירות מקדימות – פריימריז. שיתוף מרבי של הציבור בבחירת המנהיגות והשפעתו הישירה על דרכה של המפלגה והסיעה בכנסת יבטיחו את אמון הציונות הדתית ואת תמיכתו במפלגה בבחירות הבאות לכנסת.

ח"כ אורלב הדגיש כי מהלכיהם של ראש הממשלה ומפלגות הקואליציה – "שתי מדינות לשני עמים", ההקפאה, העדפת החרדים לניהול יחסי דת ומדינה ועוד – מוכיחות כי אי אפשר לסמוך עליהם ולכן קיימת נחיצות רבה במפלגה ציונית דתית.

"על הציונות הדתית להתפקח מאשליות ולהבין כי יש צורך במפדל חזקה שתהיה שותפה בניהול המדינה ותוכל להשפיע באופן משמעותי על זהותה היהודית של המדינה, מערכת החינוך, הביטחון וגבולות המדינה".

ח"כ אורלב קרא לשר הרשקוביץ ולח"כ אורבך להיות שותפים מלאים לתהליכים הדמוקרטיים ולחידוש הפעילות התנועתית והקשר עם הציבור הציוני דתי.

מתוך ערוץ 7

Leave Comments