Comments 0
כללי

במלאת שנה לפטירתו של יקירנו ר' אברהם יהודה הלוי מרמורשטיין ז"ל נעלה את זכרו בטקס אזכרה שייערך אי"ה ביום חמישי כ' באדר א' ( 24.2.11) בשעה 18.15 בבית הכנסת "תורה ועבודה" בשיכון הפועל המזרחי פתח תקווה. תפילת מעריב בשעה 18.00.

בשעה 16.00 נעלה לקברו בבית העלמין בסגולה. בתום הטקס-תפילת מנחה. ציבור מוקירי זכרו מוזמן להשתתף בשני האירועים.

המשפחה בית הכנסת "תורה ועבודה"

Leave Comments