Comments 0
חדשות אקטואליה

"אני מעריך מאד את חיילי וישיבות ההסדר. תמיד המובילים הם מעטים וגם תלמידי ההסדר הם כאלו" –כך אמר ביום ראשון מפקד חטיבת הצנחנים, אל"מ אהרון חליוה, לראש ישיבות ההסדר הרב חיים דרוקמן.חליוה התקשר לרב דרוקמן כדי להבהיר את דבריו שפורסמו ביום שישי שעבר בעיתון "מעריב", אולם לא חזר מהם.

אל"מ חליוה הסביר לרב דרוקמן שבדבריו לא יצא נגד חיילי ההסדר,שהם חיילים מצויינים, אלא נגד מבנהה מסלול, הגורם לכך שחיילי ההסדר תורמים פחות לצה"ל. לדבריו, כוונתו היתה שעל פי מסלול ההסדר ייקבע שמי שייצא לקצונה, יוסיף שנה נוספת למילוי תפקידו כקצין. כיום קצין כזה תורם שנה אחת נוספת. חליוה ביקש שיתרום שנתיים. "אם קצין כזה יבקש לצאת באמצע ללמוד תורה אין לי התנגדות" – אמר אל"מחליוה לרב דרוקמן – "אבל שיחזור אח"כ לצבא למלא תפקידים נוספים".

הרב דרוקמן סיפר לאל"מ חליוה כי ידוע לו על ישיבה מסויימת שעשרות מתלמידיה ביקשו להתגייס לצנחנים, ובעקבות דברי המח"ט כולם ביטלו את התנדבותם – למעט שלושה.עיתון 'מעריב' פירסם בשבוע שעבר כי אל"מ חליוה אמר לחייליו לגבי מסלול ההסדר: "אני אגיד לכם את האמת – אני שונא, לא סובל, את המסלול הזה. אני לא חושב שהוא ערכי. אני בונה סגל גם יותר גבוה,אני רוצה שיעשו הרבה תפקידים. אני רוצה שיהיה גם סמ"פ… אני מעדיף לקחת מישהו פחות טוב שיישאר לי לשלושה-ארבעה תפקידים מאשר בני"ש (בן ישיבה), שישתחרר לאחר תפקיד אחד. זה לא משתלם לי".גם בשיחה עם פלוגת מסלול בגדוד 890 , בנוכחות כחמישים חיילים ממחלקת בני ישיבות ההסדר, אמראל"מ חליוה: "מה זה החטיבה? אני זה החטיבה. מבחינתי כל המסלולים האלה -הסדר, מח"ל, נח"ל – כל אלה אני לא רוצה אותם בחטיבה. זה מסלולים שלא כלכליים לי.איך אני יכול להוציא אתכם לפיקוד כשאני יודע שאתם לא תעשו מספיק תפקידים?זה שטויות שלמילואים צריכים קצינים, יש לי מספיק קצינים. אני רוצה בחטיבה שלי מפקדים, וזה לא שווה לי כלכלית להוציא אתכם לפיקוד".

בערוץ 7 דווח כי קצינים בכירים דתיים בצה"ל מתחו ביקורת על התנהלותם שלחברי הכנסת שתקפו אל"מ אהרון חליוה.לדברי הקצינים, חליוה הינו מפקד מסור ומהטובים שיש לצה"ל וכי הביקורת עליו אינה במקום. "חליוה מכבד תורה ולומדיה",אמרו הקצינים לערוץ 7, "הוא מכיר ומוקיר את החיילים המשרתים במסגרת ישיבות ההסדר ודווקא בגלל ההוקרה הזו למסירות והיכולת שלהם, מתנגד למסלול מקוצר ולאו דווקא של הסדר, שיכול למנוע מצה"ל להפיק את המירב מחיילים מצויינים אלה. הביקורת של חליוה באה מגישה חיובית ומהערכה לחיילי ההסדר ולא ההיפך".


מאת חגי הוברמן – מתוך מצב הרוח 112

Leave Comments