Comments 0
בשדה החינוך

בית הספר המדעי אמי"ת כפר בתיה מרעננה זכה במקום הראשון בבתי הספר המצטיינים במדעי המחשב, על פי תוצאות בחינות הבגרות במחשבים בשנת תש"ע.100% מתלמידי בית הספר שניגשו לבחינות במחשבים עברו את הבחינה(חמש יחידות לימוד) בהצטיינות. ממוצע הציונים של כלל הנבחנים מבית. הספר הוא 92.67 במקום השני – תיכון הראשונים בהרצליה (ממוצע 92.5 ) ובמקום השלישי– הישיבה התיכונית תורה ומדע בירושלים(ממוצע 89.27) בתי ספר דתייים נוספים אשר נכנסו לרשימת המצטיינים הם אולפנית ישורון( ממוצע 85.69) והמקיף הדתי אמי"תבאר שבע (ממוצע 81.52)


מאת – רם אבירז מתוך "מצב הרוח 113"

Leave Comments