Comments 0
כללי

אנו מבקשים להתפלל לרפואתה של אם צעירה הנאבקת במחלת הסרטן. אנו מבקשים גם להזכירה בבתי הכנסת בברכת מי שברך לחולים "שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא":

חיה מאירה מינדל בת חוה גולדה.

Leave Comments