Comments 0
חדשות פוליטיות

ohayonבישיבה שקיימו השבוע ראש העיר, איציק אוחיון, ממלא מקומו, מוטי זפט, מנהל מינהל החינוך, רמי הופנברג, יעקב בן שמחון, ומשה ספקטור במשרד החינוך בירושלים, אישר המשרד, בין השאר,להתקדם לאלתר בהכנת התוכניות האדריכליות לביה"ס הממ"ד החדש שייבנה אי"ה במתחם נחלים.בממ"ד "מורשה", כידוע, 38 כיתות מלאות וביה"ס לא יוכל להתרחב עוד. במשרדו של הממונה על החינוך הדתי בפ"ת, מוטי זפט נערכה לפני כחודש פגישה עם האדריכל שהכין את הטיוטה הראשונה למבני בית-הספר, ובקרוב יורכב צוות ההיגוי להקמת ביה"ס החדש וזה יחל לאלתר בפעילותו.

Leave Comments