Comments 0
חדשות

שמחים אנו על הפתיחה המשמחת של לימוד ילדנו בבית המדרש.
שמחנו לראות את המתמידים מהעבר וכן פנים חדשות – לכולם המשך לימוד פורה ומהנה …
לכל הורי התלמידים החדשים והוותיקים בבית המדרש לילדי השכונה "הדרת גנים" נא לשלוח את כתובת המייל שלכם לכתובת זו: hadratganim1@gmail.com לטובת העברת הודעות ועדכונים שותפים.
נא לשלוח את כתובת המייל שלכם יחד עם:
1)שם הבן/בת .
2) כיתה.
3)באילו ימים מגיע ללימוד.(אם עדיין לא קבעתם אז לרשום מה מספר הפעמים  שמתכוונים להגיע בשבוע ללא ציון הימים .) 4)באיזה ביה"ס לומד/ת.
תודה רבה,
חילו.
"וזכנו לגדל בנים ובני בנים חכמים ונבונים,אוהבי ה',יראי אלוקים,אנשי אמת,זרע קודש,בה' דבקים".


Leave Comments