Comments 0
רווחה

מחלקת הרווחה פועלת בשיתוף פעולה עם בית הנוער "קדימה" –
בית הנוער קדימה הינו פרויקט של עמותת "לשובע", אשר נועדו לקדם ילדים ונוער.
לבית הנוער "שמיר-קדימה", בשכונת עמישב בפ"ת מגיעים 62 ילדים ונוער מכיתות ג'-י' יום-יום משעת סיום הלימודים ועד השעה 18:30 בערב. המקום מתקיים בשיתוף פעולה מלא של עיריית פתח-תקוה.
בבית הנוער פעילויות העשרתיות ופרויקטים רבים, במטרה לקדם את הילדים מבחינה רגשית, לימודית, ערכית וחברתית. מטרת המקום, מעבר להיותו בית שני לילדים, היא להקנות לילדים כישורים חברתיים, ערכים והזדמנות להגיע להשגים משמעותיים ולבטא את הכוחות המיוחדים להם.
הפעילות השוטפת כוללת: שעת למידה, חונכויות אישיות, פעילויות העשרתיות מדי יום בתחומים שונים, שעת חינוך ערכי, ארוחת צהריים וערב, חוגים, הכנת מופעים, התנדבות בקהילה, פרויקטים אישיים וקבוצתיים, טיולים ועוד.
כלל, הפעילות בבית הנוער מבוססת על מתנדבים ותרומות של ארגונים שונים ואנשים פרטיים כגון: יחידות צבאיות, מכינות, תיכונים, חברות היי-טק, סטודנטים, מתנ"סים ועוד.
הנכם מוזמנים לתרום לבית הנוער משחקים וציוד המתאים לילדים ונוער. התנדבות במקום תתקבל בברכה בתאום עם רכזת התכנית – אביבית מלכה, טל': 9363959.

Leave Comments