לוח זמנים לשבת בית הכנסת בית יוסף.

פרשת ויחי:

בוקר:

5:00 דף היומי – מגיד השיעור
5:45 שחרית מניין "א" (קרבנות)
6:45 שחרית מניין "ב"  (הודו)
8:00 שחרית מניין "ג"   (הודו)
ערב:
16:15 מנחה (שקיעה 16:37)
לימוד הלכות:
17:00 ערבית מניין "א"
18:00 דף היומי –מגיד השיעור
19:00 ערבית מניין "ב"
 

תפילות יום הששי:

13:15 שיעור דף היומי- מגיד השיעור

14:00 מנחה  (למנצח)

שיר השירים

דבר תורה-הרב של בית הכנסת

ערבית של ערב שבת

תפילות יום השבת:

07:00 דף היומי –מגיד השיעור

07:45 שחרית

10:30 תהלים לילדים – הרב שלומי כהן וידידנו מאיר עם שלם

צהרים:

12:00-12:30 שיעור לבנות

12:45-13:15 מנחה גדולה

דף היומי –מגיד השיעור

13:15-14:00 שיעור במסכת קידושין – הרב אבי לוי

טעמי מקרא לילדים – ידידנו ארז כהן

תפילות ערב שבת:

מנחה גדולה:  14:00
מנחה קטנה:  חצי שעה לפני השקיעה. 
                     ולאחר מכן ערבית.

להתעדכנות שותפת

http://beityosef.blogspot.com/

Leave Comments