Comments 0
רווחה

בקרוב יפתח פרוייקט חויה ל"י – חויה להורים ולילדים, מדובר בפרויקט יחודי המשותף למחלקת הרווחה בעמישב, למתנ"ס ולאגף השכונות בעיריית פ"ת.
הפרויקט יתקיים זו השנה החמישית ומטרתו לבסס את הקשר בין ההורה והילד ע"י שימוש בחויה של תנועה וקצב. במקביל מוצעת לאם "העשרה הורית" – כלים ומיומנויות לביסוס הקשר ההורי. הגישה הינה מניעתית. ההנחה היא שהשקעה בגיל הרך תניב תוצאות בשלב מאוחר יותר בהתפתחות הילד ותסייע לצמצום קשיים בעתיד.
בשעות הערב ההורים מוזמנים לקבוצה.
הנושאים שעולים בקבוצה:תקשורת בונה, הרחבת העולם הרגשי של הילד, גבולות במשפחה ועוד'. הפרויקט מופעל ע"י מנחה מקצועית בתנועה בליווי עו"ס רווחה: ריקי אדלר, עפרה שמר ושושי דרר.
אנו מפעילים שתי קבוצות: לאוכלוסיה הותיקה ולהורים עולים דוברי השפה האמהרית.
מחלקת הרווחה רואה חשיבות בפרויקט זה התורם לבניית הקשר במשפחה ומפתח מודעות כי להיות "הורה" הינה משימה חשובה ומאתגרת.

Leave Comments