Comments 0
כללי

פנו אלי בבקשה לתרומה לתפילין וטליתות עבור הנערים בכפר כתחליף לתפילין שנשרפו בשרפת הענק בשבוע שעבר. מעבר לכך קיבלתי פניה על צורך באספקת ביגוד וצעצועים חדשים. החלטתי לרכז תרומות כספיות בלבד לצורך השלמת הציוד הדרוש לנערים. נדרשים אלפי שקלים. אנא העבירו לכל מי שעולה בדעתכם על מנת שנשלים את הגיוס הנדרש והרכישה בשבוע הבא.
את  הכספים ניתן למען לעמותת "משען למרפא" (בעלת סעיף 46) שתטפל בתרומות ובתשלום לספקים ישר כוחכם.
רונן ולפיש, נאות מרגלית 19,הדר גנים מיקוד 49741, פתח תקווה 0578190271.

Leave Comments