Comments 0
חדשות

ב"ה

אני רוצה לבקש מכם להתפלל עבור ילד צעיר מאד, בן שנתיים וחצי שלפני שנה התגלה גידול בראשו. שמו שילה אריאל בן הדס צביה. שילה הוא נכדו של הרב דב ביגון ממכון מאיר.
מרגע שהתגלה הגידול פעלנו אנחנו, החברים בעוצמה גדולה ביותר בתפילות. שילה אריאל עבר ניתוח בראש, וטיפולי כימיוטרפיה קשים מאד. היה נראה שהכל בסדר עד שחזרו מימצאים של בדיקת סי.טי שגרתית שהם אמורים לעשות לאחר סיום הטיפולים. במוצ"ש נודע להורים כי הגידול חזר למח וכן כי ישנן גרורות בעמוד השידרה. 
הרב עזרא שיינברג מצפת ביקש שנעטיר בתפילת רבים לרפואתו. הוא ביקש לפעול במלוא הכח להפיץ את שמו ובקשת תפילה אמיתית לרפואתו. 
הרב ביקש שבכל הישיבות בארץ יתפללו לרפואתו .

שכל אחד יעשה כיכלתו ובעז"ה נראה ניסים!

שמו :   שילה אריאל בן הדס צביה.  

תודה 
שנשמע בשורות טובות,

אביגל כהן.
0543021456

 

Leave Comments