bney אתר השכונה שלי הדר גנים עמישב מברך את הקומונרית החדשה של בני עקיבא "עטרת כהן"
ברוכה הבאה ובהצלחה בתפקידך. הנך נכנסת לנעליים גדולות של הקומונרית הקודמת

Leave Comments