מורשה עדש שפיק 44 03-9324080 בי"ס ממלכתי דתי
יובלים צלח שלום 33 03-9325539 יובלים בית ספר ממלכתי קהילתי

בי"ס ממלכתי דתי מורשה עדש שפיק 44  טלפון: 03-9324080 

בית ספר ממלכתי קהילתי יובלים צלח שלום 33  טלפון: 03-9325539 

Leave Comments