Comments 0
גמ"ח
הודעה על פתיחת גמ"ח של דיסקים לשיעורים בפרשת שבוע
דיסק MP3  שכולל את רוב פרשות השבוע של הרבנים :
הרב רוזנבלום
הרב וולאך
הרב בן פורת
ובנוסף דיסקים בנושא חינוך ילדים של הרב יעקובזון ודיסקים של הרב זמיר כהן ועוד
תודה
אברהם אברמוביץ
0545324774

Leave Comments