Comments 0
רווחה

shoker001בישיבה שהתקיימה באגודה לתרבות בדיור בהשתתפות מר אשר שוקר ראש האגודה לתרבות הדיור מר אהוד שטיין מנהל איכות הסביבה עמותת "יוזמת האנרגיה הטובה" והרכזת אילנה בוחבוט, בנושא איכות הסביבה כעיר שמאמינה באיכות חיים והמשתתפת במחזור כללי וחתומה על אמנה לשמירה על אקלים כדור הארץ,
המודעות בציבור לאיכות חיים והסכנות מזיהומים שונים מאד גבוהה, לדוגמא: שריפת סולר גורמת לפליטת גזי חממה שלהם השפעה על תהליכי שינוי אקלים ומזהמים זיהום מקומי שיכול לסכן ולפגוע בבריאות התושבים ובאיכות חייהם, זאת בנוסף שהעלות לחימום מים לרחצה בסולר [דיזל] יקרה ובזבזנית, למשל לחמם מי מקלחת בבניין בן 24 דירות שורפים בממוצע 6000 ליטר בשנה זאת אומרת שכל משפחה משלמת כ- 1750 ₪ בשנה. והחיסכון במעבר למערכת סולארית (דודי שמש) או משאבות חום יכול לכסות את עלות ההתקנה תוך מספר שנים מועט,
הוחלט לצאת במיזם משותף של פרויקט סביבתי להפחתת השימוש בסולר בעיר, כידוע העיר פ"ת מאד וותיקה ובעשור האחרון מתפתחת העיר בפיתוח מואץ אבל עדיין ישנם בנינים משנות ה-70 – 80 שנשארו מאחור ומשתמשות בסולר,
בשלב הראשון יערך סקר של בנינים המשתמשים בסולר לחימום על מנת למפות את העיר ולראות היכן הצרכים כמו כן לצאת בפרסום לאיתור לכל הבניינים שמשתמשים בסולר לחמם מים ולהסקת הבית בחורף ואז לסייע להם בהדרכה, במחיר ויתכן אף בסבסוד בכדי להקל עליהם את המעבר לשימוש בדודי שמש ע"י הלוואה ארוכת טווח ואף ייעשה מאמץ לגייס תקציב למענק השתתפות
אשר שוקר יו"ר תרבות הדיור שפועל רבות לאיכות חיי התושבים בדרכים שונות ובשיפוץ בנינים משותפים קורא לתושבים, דאגו לעצמכם ולילדכם, שתפו פעולה איתנו ולמי שיש מערכת חימום בשימוש סולר שיגיע לאגודה לתרבות הדיור ברחוב חיים עוזר 30 קומה ב למזכירות על מנת להירשם ולמלא את הטפסים כשהסיסמה "חיסכו בכסף ושאפו אוויר נקי וצח"


shoker2


shoker1

Leave Comments