Comments 0
הדר גנים

שלום,  כתושבת השכונה שמאוד אוהבת פה את השכונה ויש בה הרבה דברים מאוד חיוביים שבזכותם הרבה תושבים בה מחליטים ל'גדול' בתוכה ולא לצאת החוצה, אני רוצה להגיד בהקשר לדברים שקראתי, ששמעתי הרבה מאוד דברים מרתיעים בביה"ס מורשה-דברים שלא מקובלים על הדעת וההיגיון ואני מצטערת שזהו הביה"ס היסודי היחיד בסוגו בשכונה. יש לי שני ילדים
 קטנים, הגדול ב"ה שנה הבאה עולה לגן חובה-תורני דתי..ואני מאוד חוששת לקראת העתיד המגיע בצעדי ענק. אני לא רוצה שיישמע כלשון הרע או משהו כזה, אבל לשאול ילד כמבחן כניסה לביה"ס: "לאן אתה הכי אוהב לנסוע בשבת" או "מה אתה הכי אוהב לראות בטלויזיה בשבת.."…זאת ניראית לי רצון לכישלון מכוונה תחילה. ילדים שעולים לכיתה א' עדיין זעירים ותמימים ואני לא חושבת שזה הגון כך לעשות (ושמעתי זאת מכמה הורים)   דבר שני, אנחנו נימצאים פה בשכונה שיש בה מהחילוני ועד החרדי ביותר. הרוב פה הם דתיים לאומיים..בהגדרות שונות ואפשר להגדיר כ'דתי לייט' או דתיים בהתחזקות.. ישנן אימהות שלא קיבלו עליהם עדיין את כל המיצוות כמו כיסוי ראש או חצאית, אבל חוץ מזה הן מאוד חזקות בדת ומחזיקות בית כשר לכל דבר, ולהן יש איסור להיכנס כך לביה"ס להוציא את ילדיהן, אלא אם "ייתחפשו" במיוחד בשביל זה. אני חושבת שגם על זה צריך להקל במיוחד שבשכונה בה אנחנו מתגוררים קיימות כל שכבות הדת. אילו כבר ילדי ביה"ס, ילדים גדולים ומתבגרים שלאט לאט ניחשפים לכל הסובב אותם ולדברים חדשים, וזה לא העיקר שצריך ללמד את הילדים, אלא חשוב להתמקד ולהטמיע את החינוך והדת בנשמה ובלב האדם היהודי וחינוך טוב כמובן בהכל (דרך ארץ וכו'..)   ובעקבות הקובץ והמידע שנישלח-לדעתי ההפרדה מאוד מיותרת וגם בכיתות עצמן אין הצורך להפריד בין בנים ובנות. זה תהליך שתורם המון להתבגרות ולהתפתחות וזה עדיין עוד לא גילאים שמתחילים הדברים אותם רוצים למנוע. אפשר לנתחיל בהפרדה מכיתה ד'…אבל לפני כן מיותר ועל אחת וכמה וכמה גם להפריד בין המינים בבתי ספר שונים. הריי לא סתם ברא הש'ם את האישה והגבר ביחד, זה מצלם זה, לא סתם נוצרים הזיווגים ולא סתם המין הגברי שונה מהנשי- אלא כדי להשלים ולבנות אחד את השני.    
אני כותבת את כל זה אליך בתקווה שתוכל להעביר את זה הלאה ואולי זה ישנה משהו לטובה ב"ה.   יום טוב, יסמין

Leave Comments