Comments 0
הדר גנים
 חברים וחברות יקרים.הגמח השכונתי – "קרן צדקה איחוד קהילות הדר גנים" קיבל אישור עמותה עצמאית ואנו זקוקים לגזבר. לאחר פעילות רבת שנים כתת עמותה רשומה של בית הכנסת ה- ע"ג, הגשנו בקשה לעמותה עצמאית והיא כאמור אושרה בימים אלה. לצורך תפקוד כעמותה עצמאית אנו חייבים גזבר שילווה את פעילות הגמח יחד עם כלל המתנדבים בראשות ובליווי צמוד של מר בני סולימני.         כל אחד נותן מעט ויחד הכל מצטרף לעשייה גדולה וברוכה.נדרש רקע/ידע בסיסי בניהול כספים ורצון טוב להיות חלק מהמפעל השכונתי למען הכלל כל זאת כמובן ללא כל תמורה…בעולם הזה.
לפרטים נוספים:
נא ליצור קשר עם בני סולימני בטל – 0528622722 או במייל nachumr@yaelsoft.com  

Leave Comments