Comments 0
חוק ומשפט

הדירה של השכן מלמעלה מטפטפת עליכם ?

הלכה ידועה היא כי אם צינור המים של השכן התפוצץ, הרי שהוא מחויב לתקנו. אולם, האם יכול השכן בדירה שמתחתיו לחייב את השכן בדירה שמעליו להחליף גם את כל מרבץ החול שמתחת לריצוף הדירה העליונה ?

לאחרונה השיב על כך בית המשפט בחיוב.

 לאחרונה, קיבלה המפקחת על המקרקעין תביעה להורות לבעל דירה להחליף את החול מתחת לחלק מריצוף דירתו בשל נזילה לדירת השכנים שמתחתיו. את פסק דינה נימקה המפקחת בכך שחול רטוב לכוד מתחת לריצוף אין טבעו להתייבש אלא עם החלפתו.

ובכך מעשה שהיה, כך היה: ראובן הינו בעל הזכויות בדירה המצויה, מעל דירתו של שמעון בבית המשותף. לימים התפוצצה צנרת המים בביתו של ראובן, מתחת לרצפת דירתו. ראובן ביקש לתאן את הטעון תיקון, אולם שכנו, שמעון, עמד על כך שיש להחליף את החול הרטוב הלכוד תחת מרצפות דירת ראובן שאם לא כן לא תיפטר בעיית הרטיבות בדירתם. המפקחת על המקרקעין מצאה שיש טעם של ממש בטענת שמעון, שכן תקרת שמעון מצויה ממש מתחת לרצפת דירת ראובן. הרטיבות בתקרה מקורה במקור הרטיבות המצוי מתחת לאותה רצפה. חול רטוב לכוד מתחת לריצוף אין טבעו להתייבש אלא עם החלפתו. לפיכך, הורתה המפקחת כי בנסיבות המקרה נראה כי אין מנוס מהחלפת החול הלכוד בין שכבת הבטון היא ריצפת דירת ראובן ותקרת דירת שמעון.

 יצוין כי עיגון להלכה זו ניתן למצוא גם בהוראת סעיף 3 לתקנון המצוי הקובע, לאמור:
"בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי-ביצועו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון".


עו"ד יובל ברכה

רח' היצירה 29, בית גאון (מתחם הבורסה) רמת גן

טל': 03-9016008, פקס': 03-9016009;

yuvalb@yuvalb.org

 עו"ד יובל ברכה נמנה על צמרת עורכי הדין בתחום העסקי מסחרי-אזרחי, ותחום הנדלן בכללם.

עו"ד ברכה הינו בעל תואר ראשון במשפטים, עם התמחות עסקית ענפה וכן הינו בעל תואר שני במנהל עסקים (MBA). עו"ד ברכה משמש כבורר, קובל בלשכת עורכי הדין וכן הינו גם בעל תעודת מגשר מוסמך.

עו"ד ברכה כיהן כמנהל מחלקת נדלן במשרד גדול ומוביל בתל אביב, ומאז הינו מלווה עם צוות משרדו בעלי עסקים, יזמים, תאגידים, יחידים וגופים אחרים בשלל עסקאות, חלקם מן המוכרים יותר במשק הישראלי.

 

Leave Comments