Comments 0
עזרא
ezraהורי חניכי סניף עזרא הדר-גנים,
לתשומת ליבכם- ההרשמה למסע סוכות באינטרנט תיסגר ביום ראשון בחצות הלילה. לא ניתן יהיה לשלם לאחר המועד הנ"ל.
כמו כן, ניתן לשלם אצל המרכזת, נעמה, ביום רביעי בסניף בין השעות 19:00-20:00 ובין 21:30-22:30.
גמר חתימה טובה! נעמה.

Leave Comments