Comments 0
כללי

להורי תלמידי כיתה ו', 
ביום שלישי יד' בטבת 21/12/10 בשעה 20.00 יתקיים בביתנו  אי"ה חוג בית עם הרב שמעון שושן ראש ישיבת אמית החדשה פ"ת.
נבקש לאשר השתתפות בטלפון 052-8333786.

שבוע טוב,
משפ' אייזר מנחם בגין 72 דירה 5.  

Leave Comments