Comments 0
חדשות מקומיות

כי אינו יודע יום מות קרובי משפחה בשואה !
בכתובת שלהלן ניתן לקבל מידע אודות בני משפחה שידוע כי נספו בשואה ואין יודעים פרטים !
International Tracing Service
Grosse Allee 5-9
34454 Bad Arolsen
Deutchland
יש לפנות בכתב באנגלית או גרמנית ולציין פרטים ידועים, כמו : שם פרטי ושם משפחה מקום מגורים אחרון שידוע, אם יודעים גם גיל-שנת לידה ולציין הקשר המשפחתי אחרת לא נענים. כל מכתב נענה בדרך כלל אחרי כשלושה – ארבעה חודשים מגיעה תשובה מוסמכת המפרטת את כל הפרטים הידועים ורשומים בארכיון הנ"ל.
אני קיבלתי כבר כמה וכמה תשובות מלאות, הכוללות פרטים מיום המשלוח הראשון למחנה כל שהוא המשך למחנה אחר ועד יום ושעת המוות וכמובן באיזה מחנה נספה .

Leave Comments