Comments 0
הספרייה

כדאי לפרסם שלאחרונה סוף סוף לאחר שנים ,קיבלו בספריה החלטה לאפשר הכנסת עגלות עם תינוקות לשטח הספריה. 
עכשיו מותר להסתובב על השטיחים עם עגלותLaughing
מאת רונית,תושבת השכונה.

מזמינים גם חברים נוספים לעדכן אותנו באתר בכל ידיעה או חדשה ששמעתם עליה. 

תודה רבה,
הנהלת האתר. 

Leave Comments