Comments 0
חדשות

הודעה משמחת!!!
בימים אלו מתארגנת קבוצת מתפללים להקמתו של מניין תורני בנוסח ירושלמי.
למעוניינים להצטרף נא לפנות במייל הבא: hechal.mordechai@gmail.com
לעילוי נשמת הצדיק הרשל"צ הרב מרדכי אליהו זצוק"ל.

Leave Comments