Comments 0
הדר גנים

mzaftכמאה הורים לילדים בממ"ד "מורשה" השתתפו באסיפה שנערכה ביום שני בערב בביה"ס, בעניין ביה"ס הממ"ד השני שאמור לקום בשכונת הדר-גנים – עמישב. בערב זה, שאורגן בידי הנהגת ההורים, בראשות ניר אורבך, מוטי גרוסמן ואחרים, שטחו רמי הופנברג, מנהל מנהל החינוך בעירייה, סגלית הלל-יארק מנהלת אגף יסודי, ומוטי זפט מ"מ רה"ע והממונה על החינוך הדתי, את האופציות השונות שנבחנו להקמת ביה"ס החדש, ובכלל זה אופציות שהועלו ע"י נציגי ההורים להחלפות ו"הצרחות" עם מוסדות קיימים. הנ"ל ענו לשאלות הורים, ובסוף הערב החליטו ההורים (ברוב קולות של 55 בעד, 12 נמנעים) לתמוך במיקום שקבעה העירייה, במתחם נחלים החדש.
ובתוך כך, בישיבה שקיים משה ספקטור, יועץ ראש העיר הממונה על בניית מוסדות חינוך ודת בעירייה, עם אדריכלית משרד החינוך, ביום שלישי, אישר המשרד את המיקום וכן את התוכנית האדריכלית של בית-הספר החדש, שהקמתו אמורה להסתיים לקראת שנה"ל תשע"ג. כעת בעירייה ישלימו את התוכניות לפרטיהן ויגישו אותן לקבלת הרשאה וממנה למכרז ולבנייה. יצוין כי ביה"ס נכלל מראש בתוכנית 'אופק' כך שהכיתות בו גדולות יותר ממה שהורגלנו עד כה, וכן ייהנה מיתרונות נוספים.

Leave Comments