Comments 0
כללי

mzaftדריכות במועצה הדתית אחרי שקיבל את החלטתו בעניין אלוף יואב גלנט, מן הסתם יתפנה עתה מבקר המדינה, מיכה לינדרשטראוס, לפסוק את פסוקו בעניין (ביטול?) צו ההגנה שנתן לשמעון ביטון, יו"ר המועצה הדתית. בבניין המועצה הדתית העריכו אתמול כי החלטתו של מבקר המדינה קרובה מאוד, לאחר חודשים שהחזיק את כולם במתח.
כזכור, במועצה הדתית פ"ת עומד מחנה ביטון ועימו נציג האופוזיציה בעירייה מחד, מול מחנה המפד"ל, ש"ס וכן גב' יהודית לנדאו נציגת רשימתו של ברוורמן, כשאליהם הצטרף השבוע גם הרב ורנר נציג 'יהדות התורה'.
הדבר בא לידי ביטוי במכתב שהונח היום (יום רביעי) על שולחנו של ביטון, בו חתומים החמישה (כולל ורנר) על הזמנת מליאת המועצה לישיבה בה ידונו בהוצאת ביטון מרשימת ששת החברים שיבחרו את הגוף הבוחר לרבנים הראשיים הבאים לפ"ת.
מתי בחירות אלה יתקיימו? ימים יגידו.

Leave Comments