Comments 0
חדשות

החל מיום שישי ה' כסלו בבית הכנסת תהילות ה' יתחיל מניין שחרית חדש.התפילה תחל בשעה 7:10
("הודו" , נוסח התפילה יהיה לפי שליח הציבור) ותסתיים לקראת השעה 8:00.  
תפילה בנחת ובשמחה. 
בואו לחזק את המניין.

Leave Comments