Comments 0
חדשות מהמגזר

zahavitgrosהכנס הבינלאומי השישי למחקר בחינוך יהודי, בנושא "אתגרים בחינוך היהודי:חיוניות תרבותית יהודית", יתקיים במשך יומיים בשבוע הבא, בביה"ס לחינוך של אוניברסיטת בר אילן.בכנס ישתתפו עשרות חוקרי חינוך מהאוניברסיטאות והמכללות בארץ ומחו"ל:שבדיה, ארה"ב, צרפת, אנגליה, אוסטרליה,פרו, איטליה ועוד. בכנס יידונו נושאי המחקר בחינוך היהודי והחיוניות התרבותית בהיבט הדתי, הסוציולוגי, הדתי, הפוליטי, המגדרי,הלשוני ועוד.עשרות דוברים מהארץ ומחו"ל ישמיעו דבריהם בפני באי הכנס. בין המשתתפים:
השר לענייני מיעוטים פרופ' אבישי ברוורמן,ח"כ זבולון אורלב, יו"ר המזכירות הפדגוגית ד"ר צבי צמרת, נשיא האקדמיה ללשון עברית פרופ' משה בר אשר ורבים אחרים.אחד המושבים יעסוק בחיוניות תרבותית והאחר, בהשתתפות השר אבישי ברוורמן,הרב אליעזר מלמד ראש ישיבת הר ברכה,ובתו של הרב עובדיה יוסף עדינה בר שלום המכהנת כיו"ר המכללה החרדית ירושלים.יו"ר הכנס היא ד"ר זהבית גרוס, מרצה בכירה בבית הספר לחינוך באוניברסיטת בר אילן, המתמחה בתהליכי סוציאליזציה של מתבגרים,ניהול ופיתוח מערכות חינוך לא פורמאליות בישראל ובעולם. ד"ר גרוס שותפה בכירה בארבעה מחקרים בינלאומיים במקומות שונים בעולם, מהם אחד בנושא:דתיות – ערכים והשקפות עולם של תלמידיכתות י"ב . 


מאת – רם אבירז מתוך "מצב הרוח 113"

Leave Comments