Comments 0
כללי

הכרויות

שלום לחברי קהילות הדר גנים,

לאור ניסיונות רבים בשכונה למנף את עניין השידוכים אנו מציעים את האפשרות הבאה- כל אחד מחברי הקהילות בהד"ג יוכל להמליץ על רווק/ה שאותו/ה הוא מכיר באופן אישי. הפרטים יגיעו למאגר סגור וחסוי. אילת מגל ובת-חן אלמוגי יעברו על המאגר לעיתים קרובות ובמידה ותראה אפשרות לשידוך – כל אחד משני הממליצים יקבל הודעה עם מי מומלץ שייצור קשר. שני הממליצים ידברו ביניהם על השידוך המוצע ו"יגלגלו" את זה הלאה.


1. המאגר חסוי ואינו פתוח לכל מאן דבעי
2. השידוך ייראה כאילו שני חברים מהשכונה נפגשו והעלו רעיון לשידוך, דבר שאולי יהיה נוח יותר לרווקים/ות (בהשוואה לשידוכים "מקצועיים") ופחות מרתיע
3. הגדלת מספר האפשרויות לשידוכים, מעבר למכרים ולחברים ישירים
4. קיים סינון ראשוני – מדובר באנשים מוכרים מהשכונה
הצעות לייעול ולשיפור יתקבלו בברכה

יתרונות:

1. המאגר חסוי ואינו פתוח לכל מאן דבעי

2. השידוך ייראה כאילו שני חברים מהשכונה נפגשו והעלו רעיון לשידוך, דבר שאולי יהיה נוח יותר לרווקים/ות (בהשוואה לשידוכים "מקצועיים") ופחות מרתיע

3. הגדלת מספר האפשרויות לשידוכים, מעבר למכרים ולחברים ישירים

4. קיים סינון ראשוני – מדובר באנשים מוכרים מהשכונה הצעות לייעול ולשיפור יתקבלו בברכה

בהצלחה!
{FacileForms : 2gether}

"עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה"

 

Leave Comments