Comments 0
Uncategorized
קוראים יקרים- שלום רב !.

שאלה : מה ניתן לעשות בקשר לקו חדש הנותן שירותי נסיעה לתושבי כפר קסם ישיר ומוריד המוני נערים מבני דודינו בפתח מקומות הבילוי והקניה ההמוניים במרכזים השונים קניונים וכו' ואנו רואים את מצב הנוער והנערות בסכנה רוחנית ממשית מה ניתן לעשות אולי לבטל קו אוטובוס זה? מ.ח.
 

תשובה: לצערנו גם ללא אוטובוס השירות הישיר הזה הסכנות לנוער הן גדולות ביותר הפיתויים והיצר הרע מגיע עד לפתחי הבית ובכל פינה אפשרית, וכעת על אחת כמה וכמה [ראו פרשת בלק] ההתפתחות הטכנולוגית המהירה שחז"ל בחכמתם המרובה ובשכלם החריף יכלו לפתח ולהגיע להתקדמות מהירה עוד לפני אלפיים שנה אלא שידעו את הסכנות הטמונות בזה הרוחנית והגשמית כמו שרואים היום באיומים בפצצות חכמות, אטום,תאונות מטוסים ורכבות כשמאות בני אדם נפגעים בפעם אחת, זיהום האוויר והשימוש בחומרים שגורמים נזק לאוכלוסיית העולם בצורה שמה שהקב"ה ברא בעולם הורסים בידיים בצורות שונות,
לענייננו , אין ביכולת האזרחית לבטל את השירות שניתן לתושבי הכפר הקרוב לפתח תקווה כל צעד שינסו לעשות ייקרא גזענות ולא יישא פרי בבתי משפט ובבג"ץ  שהנושא הרוחני מענין אותם כשלג דאשתקד והם יכולים להגיע בהמוניהם כמובן שמבחינה ביטחונית הדבר נבדק על ידי הרשויות ולבטח העין פקוחה ,
לנו נותר לשמר את בנינו ובנותינו היקרים לא להגיע למקומות כאלו ואין להם להתקרב למקום הסכנה שגם ללא אוטובוס השירות הנ"ל הסכנה מספיק גדולה עם כל מיני סוגים שונים של נוער המסתובב במקומות אלו ומהווה איום נוראי לטרף וחשיפה לדברים לא כשרים במילים עדינות בחנויות שאין בהתייחסותם רגישות מינימאלית ליהדות ותורת ישראל ואפי' הבנה לנפש ילד צעירה לא דתית המרחק רב מאד, אפשר לערוך קניות במקומות היותר מתאימים ופחות מסוכנים מבחינה רוחנית וזאת על ידי הסבר והקניית הרגלי צריכה ראויים ובוודאי מעל הכל הדוגמא האישית של ההורים לילדיהם ככל שבנינו יורחקו בחכמה ובתבונה על ידינו כן ייטב לנו .
בברכת ישר כוח על הערנות והדאגה !
שלכם
אשר שוקר
 

Leave Comments