Comments 0
רווחה

herzugיום אחד בלבד לפני התפטרותו המפתיעה של שר הרווחה יצחק הרצוג בשבוע שעבר, ערך השר לשעבר ביקור בפתח תקווה כאורחו של ראש העיר מר יצחק אוחיון ואגף הרווחה . הסיור החל בקבלת פנים חמה בלשכת ראש העיר וישיבת עבודה בהשתתפות ראש אגף רווחה אשר שוקר , ומנהל אגף רווחה מר משה בן דוד סגנים וחברי מועצה .

בפגישה הועלו על ידי מר אשר שוקר ראש האגף ומר משה מנהל האגף סקירה על העשייה הברוכה הצרכים בעיר ומצב הקהילות השונות ותוכניות לשנת 2011, ביניהם הקמת מפעל מוגן רב נכויות , הקמת מרכז יום לקשיש נוסף על הקיים, הרחבת הוסטל בית מגורים, ופתיחת מעון שיקומי לילדים.

בסיור שנערך לשר במרכז תעסוקתי מע"ש בית ישראל ראה השר את עבודות המשוקמים ונרגש מהתלהבותם , גם במרכזי יום לקשיש התרגשו הקשישים למראה ראש העיר והשר, בסקירה שנערכה שם בעזרת מצגת הביע השר את הערכתו לעשייה הרבה , יש לכם ראש עיר מהטובים בארץ סיכם השר.
בסיום הסיור שבח השר את ראש האגף מר אשר שוקר ומנהל האגף מר בן דוד על הפעילות הברוכה של האגף בסיוע לשכבות החלשות , לקשישים וקידום הפרויקט לנוער החרדי והבטיח להמשיך לסייע בתקצוב .


herzug

כתב וצילם גבי בוטייל

Leave Comments