Comments 0
כללי

asersuker_01לאחרונה הסתיים בגני הדר קורס לכלכלה נבונה אשר נערך ביוזמת הרב אשר שוקר ראש האגף לשירותיים חברתיים, הקורס נועד לתת כלים לזוגות צעירים ולמשפחות ברוכות ילדים להתמודדות עם המצב הכלכלי הקשה ולהביא לכך שהמשפחות יוכלו לבנות ולכלכל את ביתם בתוך המסגרת הכלכלית ללא מינוס והזדקקות לגמחי"ם, הקורס זכה להצלחה גדולה ומשתתפיו ספרו כי בעקבותיו קבלו כלים חדשים לפתיחת דף כלכלי חדש על בסיס איתן ועצמאי.
בעקבות הצלחת הקורס הגיעו פניות רבות של זוגות צעירים ומשפחות המבקשות ליהנות מהקורס החשוב והייחודי, בעקבות כך הוחלט על פתיחתם של שני קורסים וקבוצות בכפר אברהם ובהדר גנים, ההרשמה לקורסים הינה בעיצומה ולקראת סיומה נותרו מקומות אחרונים, המעוניינים להצטרף לקבוצות אלו יפנו לטל:03/9053060

Leave Comments