Comments 0
חדשות אקטואליה

0no-picאורית סטרוק, יו"ר ארגון זכיות האדם ביו"ש, חושפת לרגל יום זכויות האדם, ממצאים מדאיגים על פגיעה בזכויות המתיישבים, "ישנם 130 ארגוני זכויות אדם מטעם השמאל, אל מול ארגון זכויות אדם ציוני אחד, הקמנו את הארגון כי הבנו שהאגודה לזכויות אזרח ודומיה, הם חד צדדיים והם רומסים את זכויות האדם של מתיישבי יש"ע, כל אותם ארגוני זכויות אדם הם בעצם הזרוע הארוכה של כל מיני גופים ומדינות מעבר לים שמשתמשים לרעה במושג זכויות אדם, אויבי ישראל האנטישמים בחרו משום מה לפזר את ממונם ל- 130 ארגונים בארץ".

לדבריה, קשה לארגון אחד, להתמודד מול 130 ארגונים אחרים, "לעומתם, לנו יש תקציב דל וכוח אדם קטן, קשה לנו לתת מענה לכל הצרכים ויש הרבה תחומים שפונים אלי ואני אומרת להם שאין לי מספיק כוח אדם כדי לטפל בזה".

סטרוק מציינת את ההישגים הבולטים של ארגון זכויות אדם ביו"ש בשנה האחרונה, "בכל מה שקשור באלימות שוטרים, אנחנו מנהלים כמאה תיקים בבתי המשפט ברחבי הארץ ובתחום הזה היו לנו הצלחות חשובות, פסק דין מרשים שהושג לאחרונה שלח שוטר לשנת מאסר בפועל ופיצוי לבחור חרדי שהוכה. גזר הדין על הפרש הרומס מעמונה היה חשוב מאוד, התיק של יצהר והתיק של עמונה, שבהם בית המשפט קיבל את טענותינו".

סוגיית הפשטת הבנות תחלוף מהעולם בהקדם מקווה סטרוק, "עסקנו בזכויות עצורים, ובעיקר בסוגיה המבישה של חיפוש והפשטה של בנות עצורות, השבוע אמור להיות הדיון הרביעי בוועדת הכנסת בנושא, היה קשה להביא לשם את הבנות כדי להעיד אבל לשמחתי לאור היחס הטוב שהם קיבלו בוועדה הם הסכימו להעיד, אמר לנו קצין משטרה בכיר, שאכן הם השתמשו בנוהל הפשטה, כי הבנות האלה הם חצופות ומעצבנות ולכן החלטנו למצות נגדם את כל האמצעים כולל חיפוש והפשטה, אני מקווה שבעקבות מסקנות הוועדה נוהל הפשטה יחלוף מן העולם".

ארגון זכויות אדם ביו"ש עוסק במגוון נושאים נוספים, "אנחנו מטפלים גם בסיוע לחקלאים, רישיונות לנשק והגנה על זכויות עצירים, כמובן גם הטיפול בחוק החנינה למפגיני ההתנתקות, והשתתפות של הארגון בהליכי חקיקה הנוגעים לזכויות אדם בכלל"


מתוך ערוץ 7

Leave Comments