Comments 0
הדר גנים

ביום שישי ייערך בהדר-גנים (מנחם בגין פינת חנה רובינא) טקס הנחת אבן פינה להקמת מבני קבע לשתי קהילות המתפללות במבנים יבילים במקום: "צעירי הציונות הדתית" ו"הבית יוסף". הטקס ייערך במעמד ראש העיר, איציק אוחיון, ממלא מקומו מוטי זפט, התורם מר הרשי פרידמן וחברי הקהילות. זפט, שדוחף את קידום הפרויקט מסר כי השאיפה היא להפוך את כל חמשת מבני בתי הכנסת היבילים במקום למבני קבע ראויים. זה ייעשה, אי"ה, בהשתתפות כספית של המתפללים, העירייה ונדבנים. המתכנן שנבחר הוא יחיאל קומט.

Leave Comments