זמני תפילות ערב שבת:

מנחה 10 דקות לפני השקיעה

שחרית – חורף 8.15, קיץ 8.30

מנחה חורף 12.45, קיץ 13.30

מנחה קטנה – כניסת שבת י-ם

ערבית – יציאת שבת ת"א

זמני תפילות יום חול:

שחרית 6.10 (ב,ה 6.05, ר"ח 6.00)

מנחה בקיץ 10 דקות לפני השקיעה, ערבית 35 דקות אחר כך

בחורף ערבית 19.30

ערבית נוספת כל השנה 21.00 (בכניסה לשופר 53)

שיעורים:

שבת לאחר מוסף – מסכת יומא

שבת 12.45 בחורף תהילים לילדים

שבת חצי שעה לפני מנחה קטנה – משנה לילדים

יום א – 21.15 מסכתות קטנות

יום ג' 21.00 – מסכת קידושיןLeave Comments