Comments 0
חדשות
השיעור השבועי בהלכה עם הרב דב שיפמן ייערך אי"ה ביום ראשון בשעה 20:20 בדיוק!!!

בבית משפחת יוסי הרשקוביץ ברחוב חסדי שמעון 5 (בקוטז'ים ליד ביה"כ פנינת גנים).

 נושא השיעור : הלכות נפילת אפיים

נא להביא משנה ברורה חלק ב'

נא לאשר השתתפות!! ויידע יותר חברים על השיעור!!

Leave Comments