Comments 0
הדר גנים
התחלתי למכור תפילין ומזוזות של מפעל התפילין ''עוטר ישראל'' בירושלים. התפילין בכשרות הגבוהה ביותר עם הסכמות של הרב מרדכי אליהו והרב משאש זצ''ל ויבדל לחיים ארוכים הרב ואזנר. מי שקונה תפילין גם מוזמן לראות את תהליך הכנת התפילין וגם איך מכניסים את הפרשיות.  מי שמכיר משפחה שעומדת בפני קניית תפילין או מזוזות-גם ס"ת הולך (-: ) מוזמן להפנות אותם אלי  בתודה לכולם אלידע(שכונת הדר גנים קהילת יחדיו)
050-8750895 

Leave Comments