Comments 0
טיפוח חשיבה נכונה

0no-picכולנו נתקלים מידי יום במצבים המעוררים בנו כעס ותחושות לא נעימות הנלוות אליהם . חלקינו מצלחים להתמודד איתם ביעילות, ברוגע ובשקט וחלקנו , מתקשים להישאר שלווים ומבטאים את כעסינו בהתפרצויות ואיבוד שליטה , המלבה ומעצימה את האירוע . תוצאות ההתפרצות הן בדרך כלל יחסים מעורערים ועכורים עם הזולת . למרות הרגיעה הזמנית שבאה לאחר האירוע מתעוררים רגשות של חרטה ,צער ,עצב ,כאב , בדידות חוסר אונים ועוד . לרוב אנו מצטערים על התנהגותנו , אך מתקשים לעוצרה בזמן אמת הכתבה באה להראות דרכים חילופיות וזוויות ראיה חדשות על מנת להגביר את מערך ההגברה הפנימי ולהגיב בתגובה שקולה יותר ולהעלות את היכולת לבטא כעסים בצורה אפקטיבית ומוצלחת .
איך מתמודדים עם הכעס מבלי להתפרץ ?
בעבודתי בתחום זה עם ילדים ומבוגרים כאחד הנני מדגיש תמיד :
א. כדאי לדעת כי שום קיצוניות בחיים אינה יעילה יש למצוא את האיזון , הגוונים והמורכבות של הדברים . לכן , חשוב לבטא את הכעס שמתעורר אצלנו בצורה יעילה שאינה פוגעת לא בעצמינו ולא באחרים , דהיינו באסרטיביות .
ב. היות וקיימים סימנים פיסיולוגיים בגוף המעידים על התגברות הכעס ועל ההתפרצות הצפויה בעקבותיו אצל המתקשים לתעל אותה נכון , רצוי לזהות אותם . סימנים אלו יכולים להוות תמרור " עצור " דבר זה מעלה את המודעות העצמית ומאפשר חשיבה על התוצאות הצפיות ותכנון מבוקר של ההתנהגות .
ג.שינוי דפוסי החשיבה : ראשית . חשוב להבין שבמאזן הסופי אנחנו מפסידים יותר , (אפשר להשתמש בטבלת רווחים מול הפסדים ביחס לאירוע אותו אנו חווים)
שנית יש להבין שלא האירוע עצמו הוא שגורם לנו להרגשה רעה אלא הפרוש שלנו לאירוע . לא בהכרח מה שאנו מפרשים , הוא הפרוש היחידי והמתאים ביותר למציאות . אנו צריכים לזהות את המחשבות האוטומטיות שעולות לנו מיד מראש בעקבות האירוע ולנסות למצוא מחשבות ופרושים חיובים יותר ביחס לאירוע , שוודאי ישפיעו על תגובה נכונה ומאוזנת יותר .
אשמח ליהיות לכם לעזר עקב עיסוקי בתחום זה ונסיוני הרב בטיפול פרטני עם ילדים ומבורים כאחד.


דוד ליכטמן
מנהל מכון חשיבה נכונה
יועץ חינוכי B.A
מתמחה בטיפל רגשי בשיטת C.B.T.
0527675952
דוא"ל dudily4@gmail.com 

Leave Comments