שחרית יום חול:
מנין א'-06:25,ברכו 06:40
מנין ב'-07:25,ברכו 07:40

מנחה כ-15 דקות לפני השקיעה
ערבית כ-20אחרי השקיעה

שיעור חשוב בהלכות(ש"ע ומ"ב)מפי מפיק מרגליות הרב יוסף סרור שליט"א.

הרב שולט בהלכות על בוריים וע"כ השיעור מיועד לספרדים ואשכנזים כאחד.

השיעור מתקיים בין השעות: 08:15-22:15(אפשר להגיע גם לחלק מהשיעור).

ערבית: 22:15Leave Comments