Comments 0
כללי

לוביסטים
חברי הלובי הדתי בעירייה, יוזמתו של בני דרשן (מפד"ל), נפגשו בשבוע שעבר עם ראש העיר, איציק אוחיון, והעלו בפניו מספר נושאים משותפים לכלל הציבור. בין השאר דיברו על הצורך בבניית מקוואות נוספים, בין השאר בקרית מטלון ובכפר גנים ג'. כמו כן דנו בנושא השתתפות העירייה בבניית בתי-כנסת, כשרויות ועוד.
ראש העיר דיווח על פגישה קרובה שלו עם שר הדתות ומנכ"ל המשרד, לקדם תוכניות מעין אלו.

Leave Comments