Comments 0
עוז

ezra

ילדים חמודים בכיתות ב'-ג':

בשבת בצהריים: בשעה 13:45 לחכות בתחנות איסוף.

המדריכות יבואו לאסוף אתכם.

הילדים יחזרו לתחנות בשעה 15:30.

לפרטים נוספים: הדס הקומנרית: 052-3863623

תבואו בשמחה.

Leave Comments