Comments 0
עזרא
ezraחבריא ב', מגשימות, בוגרים ובוגרות, מדריכים וחג"סניקים,
הבנות מוזמנות ביום רביעי, ז' תשרי, לערב התעוררות המיועד להן בלבד.
בשעה 19:45 נתכנס מאחורי הספריה וב20:00 בדיוק נתחיל.
הפעילות תלווה בנגינה ובקטעי קריאה ומחשבה לקראת יום הכיפורים ותונחה על ידי צוות בנות.
לאחר מכן, כולם מוזמנים, בשעה 23:00, לסליחות בנוסח מעורב.
נשמח לראותכם!
גמר חתימה טובה

Leave Comments