Comments 0
חדשות מקומיות

mzaft
הנהלת העירייה אישרה השבוע את בקשתו של מ"מ רה"ע, מוטי זפט (מפד"ל), להציב בסניפי תנועות הנוער מצלמות, כדי להרתיע עבריינים וסתם "בני טובים" המתנכלים לחניכים וגורמים נזקים למבנים ולרכוש. לפנייתו של זפט הצטרף גם איתי שונשיין, ראש אגף הנוער, שהודיע כי עניין זה ייכלל בעבודת האגף ב-2011.

Leave Comments