Comments 0
חדשות מקומיות

evenpina_tבשעה טובה ומוצלחת אנו מתכבדים להזמין את כל מתפללי בית הכנסת לטקס הנחת אבן הפינה לבניית בתי הכנסת של צעירי הציונות ובית יוסף.

האירוע בהשתתפות ראש העיר, רבנים וכן התורם מר הרשי פרידמן. מבקשים מכל המתפללים להגיע ולכבד האירוע בנוכחותם.


evenpina

Leave Comments