Comments 0
עוז

בס"דoz

יום כיף בעוז!

ביום רביעי א' אלול ב11.8.10 יתקיים בבית חלומותיי, בגבעת ברנר יום כיף ארצי בעוז.

עלות של חניך היא 25 ₪.

חניך שלא שילם מיסים  במהלך השנה יצטרך לשלם בנוסף עוד 100 ₪ .

ניתן לשלם עד יום שישי כ"ו אב 6.8.10 ההרשמה מוגבלת!

ניתן לשלם למדריכים או להדס(נאות מרגלית 44)

*לא תהיה אפשרות להירשם לאחר התאריך המצוין!!                                                מצפים לראותכם המדריכים והדס.

פרטים נוספים

הדס הקומונרית-0523863623

 

Leave Comments