זמני תפילות יום חול:

שחרית: 07:10

מנחה גדולה: 12:40

ערבית: 18:30

זמני תפילות ערב שבת:

 

זמני תפילות שבת:

שחרית: 08:00

 

Leave Comments