זמני תפילות:

שחרית: 07:10
מנחה:  12:40
ערבית :
18:30  

Leave Comments