Comments 0
חדשות מקומיות

בימים אלו החלו להיפתח קורסים לכלכלה נבונה לזוגות מתוך סדרה של קורסים היוצאים למשפחות וזוגות צעירים על ידי האגף לשירותים חברתיים בראשות אשר שוקר חבר הנהלת העיר פתח תקווה

המצב הכלכלי הקשה של משפחות וזוגות צעירים המתקשים לגמור את החודש ללא מינוס והלוואות מתוך חשיבה מקצועית שעל ידי חינוך פיננסי

נכון אפשר לעבור את הגלים הללו מכובדת ובהצלחה מעביר את ההשתלמות המרצה הבכיר שאלתיאל חלה יועץ פיננסי ומנהל עמותת בית זבולון ששמה לה מטרה לסייע ולהדריך את הקהילה לחינוך פיננסי קורסים להנהלת חשבונות , מחשב, ועוד.

 

בני הזוג ירכשו מיומנויות להתמודדות עם המצב הכלכלי ויקבלו כלים מקצועיים לניתוח מצבם הכלכלי אל מחוזות בטוחים ללא מינוס עלפי היכולת האמיתית ובצורה מכובדת כמובן שהמטרה תושג יחד עם המאמץ של המשתתפים ההתמדה הרצינות והעקביות בביצוע תוכנית עבודה מותאמת

בפתיחה ברך אשר שוקר ראש האגף והדגיש בדבריו את המסר החינוכי שיצא מפה לדור הצעיר שאיזהו עשיר השמח בחלקו ולא לחיות על חשבון העתיד וחלילה יצברו חובות שיעיקו על שלוות החיים ויכולים להגיע לקריסה המשתתפים הודו ושיבחו את היוזמה הברוכה וכבר בימים אלו מגיעות בקשות לפתיחת קורסים באזורים נוספים בעיר

Leave Comments